Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W pewnych uzasadnionych przypadkach pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Potocznie takie rozwiązanie umowy nazywa się wypowiedzeniem dyscyplinarnym lub "dyscyplinarką".

 

Kiedy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

 

Kodeks Pracy pozwala pracodawcy zwolnić pracownika dyscyplinarnie, czyli rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym, bez zachowania  wypowiedzenia, ale tylko w ściśle określonych w Kodeksie Pracy przypadkach, a mianowicie:

 

  • w przypadku winy pracownika;
  • w przypadku braku bezpośredniej winy pracownika.

 

Zazwyczaj dyscyplinarka utożsamiana jest z ewidentnym wykroczeniem ze strony pracownika takim jak złamanie przepisów bądź nieprzestrzeganie zakładowego regulaminu pracy. Czasem jednak pracodawca może zwolnienić pracownika bez jego wyraźnej winy, w przypadku przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na kolejnych stronach.

[ 17/01/2007 ]
1 | 2 | 3 | 4