Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Według Kodeksu Pracy pracownik, który otrzyma lub złoży wypowiedzenie umowy o pracę musi wykorzystać urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym

 

Jeżeli jedna ze stron pracownik, bądź pracodawca, wypowiedziała umowę o pracę rozpoczyna się okres wypowiedzenia, określony w umowie o pracę, zależny od stażu pracy i charakteru umowy.

 

Przymusowy urlop podczas wypowiedzenia

 

Podczas wypowiedzenia pracodawca winien jest rozliczyć się z pracownikiem z prawa do odpoczynku i jest uprawniony wysłać pracownika na przymusowy urlop. W takiej sytuacji pracownik niestety – chcąc, czy też nie chcąc - musi się dostosować wykorzystując zaległy urlop. Całkowity urlop, który należy się pracownikowi jest wyliczany proporcjonalnie do pełnych miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym. Od wyniku odejmuje się dni już wykorzystane przez pracownika.

 

[ 24/06/2007 ]
1 | 2