Okres wypowiedzenia umowy o prace na okres próbny

Umowa na okres próbny daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy możliwość sprawdzenia się. Pracownikowi daje możliwość przekonania się , jakie warunki zatrudnienia czekają go w danej firmie, daje również swobodę działania, na wypadek gdyby nie był on zainteresowany daną pracą w dłuższym okresie czasu. Z kolei pracodawca ma możliwość bliższego poznania przyjętego kandydata i również zadecydowania – czy przyda się on na dłuższy dystans w przedsiębiorstwie. Gdyby któraś ze stron była wyraźnie niezadowolona ma prawo wypowiedzieć warunki umowy zawartej na okres próbny.

 

Zobacz też artykuły:

 

 

 

Na jaki czas zawierana jest umowa na okres próbny i kiedy wygasa?

 

W przypadku umowy o pracę na okres próbny zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość poznania się nawzajem.

 

Umowa na okres próbny zawierana jest zazwyczaj na dość krótki okres czasu. Najbardziej popularny okres u polskich pracodawców to trzy miesiące. Coraz częściej spotykane są też umowy na okres miesiąca..

 

Kiedy wygasa umowa zawarta na okres próbny?

 

Umowa ta generalnie będzie skuteczna tak długo, dopóki nie wygaśnie czas jej trwania.. Umowa na okres próbny ustaje, bowiem po upływie czasu, na jaki została zawarta. Czasami jednak zachodzi potrzeba ją rozwiązać wcześniej za pomocą wypowiedzenia i taka możliwość wynikającą z przepisów Kodeksu Pracy ma każda ze stron umowy, zawartej na okres próbny, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik

[ 04/02/2008 ]
1 | 2 | 3