Okres wypowiedzenia umowy o prace na okres próbny

 

 

Wypowiedzenie w okresie próbnym

 

W kodeksie pracy zapisana jest informacja, że w trakcie trwania okresu próbnego jedna ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując okres wypowiedzenia. Rozwiązanie takiej umowy nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli jedna ze stron umowy - pracodawca lub pracownik - wypowie umowę zawartą na okres próbny stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Najpierw obowiązuje pewien okres wypowiedzenia.

 

 

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny

 

W przypadku rozwiązania umowy zawartej na okres próbny, inaczej niż w przypadku umów na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia zależy tylko i wyłącznie od okresu, na jaki dana umowa została zawarta..

 

 

Okres wypowiedzenia w okresie próbnym wynosi

 

 

  • 3 dni robocze - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas krótszy niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas dłuższym niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

 

[ 04/02/2008 ]
1 | 2 | 3