Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas określony

Tak jak w przypadku każdej podpisywanej umowy o pracę, każdy pracownik powinien wiedzieć, jaki przysługuje mu okres wypowiedzenia. Jest to ważna informacja, bowiem trzeba być przygotowanym na ewentualność pytania o długość okresu wypowiedzenia podczas rozmowy rekrutacyjnej. Zwłaszcza, że niektórych umów na czas określony żadna strona umowy o pracę nie może wypowiedzieć jej warunków. Rozwiązanie stosunku pracy w tych przypadkach jest niemożliwe.

 

Zobacz też artykuły:

 

 

 

! UWAGA Rozwiązanie umowy na czas określony nie zawsze możliwe

 

W przypadku zawierania umowy na czas określony trzeba sprawdzić, jakie warunki wypowiedzenia nam przysługują. Jest to jedyny typ umowy o pracę, której w pewnych okolicznościach nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Najczęściej jest stosowany przez pracodawców, którzy obawiają się utraty pracownika. Najczęściej taka umowa jest, zatem propozycją pracodawcy..

 

Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

 

Kodeks Pracy przewiduje rozwiązanie umowy na czas określony tylko możliwość szczególnych przypadkach. Umowę o pracę zawartą na czas określony obie strony umowy, zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą wypowiedzieć, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

[ 06/02/2008 ]
1 | 2