Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych tygodniach

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć rozwiązania kwestii, kiedy zaczyna się bieg okresu wypowiedzenia umów, w których okres wypowiedzenia liczony jest w pełnych tygodniach kalendarzowych.

 

Jakie są możliwe okresy wypowiedzenia liczone w pełnych tygodniach?

 

Przepisy Kodeksu Pracy zakładają stosowanie okresów wypowiedzenia stosunku pracy, liczonych w tygodniach, rozumianych jako tygodnie kalendarzowe. Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych tygodniach dopuszczalne przez polski Kodeks Pracy to:

 

 • 1 tygodzień;
 • 2 tygodnie.

 

 

Przy jakich umowach występują okresy wypowiedzenia liczone w pełnych tygodniach?

 

Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych tygodniach kalendarzowych występują przy umowach:

 

 • na czas nieokreślony, gdzie termin wypowiedzenia jest równy:
 • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy;
 • na czas próbny, gdzie termin wypowiedzenia jest równy:
 • 1 tydzień - jeżeli okres próbny wynosi więcej niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;
 • na czas określony, gdzie termin wypowiedzenia jest równy:
 • 2 tygodnie w każdym przypadku, jeżeli dodatkowo spełnione są oba warunki:

 • w umowie została zawarta klauzula o możliwym wypowiedzeniu
 • a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy
[ 13/02/2008 ]
1 | 2 | 3