Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o pracę

Pracodawca składając pracownikowi wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ma obowiązek wskazać konkretną przyczynę rozwiązania tej umowy. Pracownik przede wszystkim powinien sprawdzić czy pracodawca wypowiedział mu pracę zgodnie z prawem, jeżeli nie - może dochodzić swoich praw w sądzie.

 

Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:

 

 

Przykłady prawidłowych przyczyn, z których można wypowiedzieć umowę o pracę

 

Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, w których wypowiedzenie umowy o pracę może być uznane za zasadne.

 

  • Częsta absencja w pracy spowodowana chorobą, która dezorganizuje sprawne funkcjonowanie zakładu pracy;
  • Liczne, mniej poważne uchybienia w pracy, będące następstwem niedbalstwa ze strony pracownika;
  • Naruszanie przez pracownika materialnie odpowiedzialnego obowiązku rzetelnego wydawania i przyjmowania towarów;
  • Naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy przejawiające się na przykład poprzez popieranie przez tego pracownika szkodzących pracodawcy działań zmierzających do ogłoszenia jego upadłości, a zwłaszcza do przejęcia maszyn i urządzeń przez spółkę, której pracownik jest udziałowcem;
  • Utrata zaufania do niekompetentnego zawodowo pracownika, który obiektywnie nie radzi sobie z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
[ 25/03/2008 ]
1 | 2