Praca w Kanadzie

 

Formalności, czyli jak starać się o pracę w Kanadzie?

 

  • Pierwszym krokiem legalnego zatrudnienia jest uzyskanie tzw. WORK PERMIT – czyli pozwolenia na prace.

Gdzie je można zdobyć? Z oficjalną ofertą od pracodawcy udajemy się (osobiście bądź przez pracodawcę) do urzędu pracy w okręgu naszego przyszłego zatrudnienia. Tam uzyskujemy oficjalne zezwolenie na angaż niezbędne do podjęcia pracy przez obcokrajowca.

 

  • Pozytywna odpowiedz urzędu trafia do dwóch miejsc: do przyszłego pracodawcy oraz do siedziby ambasady kanadyjskiej w Warszawie, gdzie ostatedznie weryfikowane są dokumenty aplikacyjne kandydata.

 

  • Ostatnim krokiem jest zgoda urzędu imigracyjnego na pracę w Kanadzie.

Zgoda przyznawana jest na ogół na rok i tylko do konkretnego pracodawcy. Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca występuje z prośbą o pozwolenie na zatrudnienie na dłuższy okres. Urząd imigracyjny zgodę taką wyraża, jeżeli nie ma innych przeciwwskazań. Cała procedura legislacyjno-administracyjną trwa maksymalnie pół roku.

Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt i pracę

W chwili wygaśnięcia zezwolenia pracownik może się starać o przedłużenie pobytu czasowe lub stałe. Wszystko zależy od opinii pracodawcy. Jeżeli pracownik był sumienny, dokładny, wykwalifikowany i pracowity wtedy na ogół opinia jest pozytywna, a urzędy udzielają takiej zgody. Nie pozostaje nam nic innego jak wyjechać do Kanady!

 

Dodatkowe informację na stronie:

 

  • www. pracawkanadzie.com/downloads/trades_zawody.pdf
[ 14/02/2007 ]
1 | 2