500 tys. miejsc pracy sezonowej za granicą

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Gospodarki i Pracy w tym roku do pracy sezonowej wyjedzie około 500 tysięcy Polaków

Głównym kierunkiem czasowej imigracji za pracą będą, jak do tej pory, Niemcy i Wielka Brytania. Polacy mają możliwość zatrudnienia przede wszystkim w branżach typowo sezonowych  tj. w rolnictwie, hotelach, gastronomii, ogrodnictwie, a także w budownictwie i transporcie.

W ubiegłym roku najwięcej Polaków zatrudnionych było przy pracach sezonowych w Niemczech - blisko 300 tysięcy i w Anglii - około 100 tysięcy. Większość z nich szukała zatrudnienia na własną rękę (poprzez znajomych, u wcześniejszych pracodawców), nie korzystając z pośrednictwa agencji pracy.

Wraz z przystąpieniem nowych krajów do UE w maju 2004 roku, nieograniczony dostęp do rynku pracy zapewniły jedynie trzy państwa: Irlandia, Szwecja i Anglia. Pozostałe państwa pozwalają na zatrudnienie nowy obywateli Unii na zasadach uzgodnionych w umowach bilateralnych. Umowy te nakładają ograniczenia w dostępie do rynków pracy, regulują liczbę zatrudnianych pracowników z nowych państw unijnych i dopuszczają jedynie pewne kategorie i grupy osób do rynków pracy.

[  ]