Opis stanowiska pracy

Potrzebujesz opis stanowiska pracy ? Tutaj znajdziesz największą bazę zawierajacą obecnie 543 opisy stanowisk pracy!

Oferujemy również pomoc w profesjonalnym przygotowaniu opisów. Jeśli nie znajdziecie Państwo poszukiwanego opisu stanowiska, prosimy wysłać zamówienie na adres: formularz kontaktowy. Nasi konsultanci zaprojektują dla Państwa żądany opis.

Dlaczego tak potrzebne są dokładne OPISY STANOWISK PRACY ?

Właściwie opisane stanowisko pracy jest punktem wyjścia do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Stanowi odniesienie w trakcie projektów rekrutacyjnych, jest kluczowym elementem sporządzania okresowych ocen pracowniczych, standaryzuje procedury administracyjno – kadrowe.

Opisy stanowisk stworzone przez naszych konsultantów łączą w sobie różnorodne profile kryterialne:

* profil zadaniowy: precyzyjna diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska; określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami; powiązanie zadań z zarządzaniem przez cele (MBO)

* profil kompetencyjny: trafna diagnoza, przypisanie oraz hierarchizacja kluczowych na danym stanowisku kompetencji; konstrukcja profilu umożliwia bardzo łatwe zaplanowanie w przyszłości pomiaru kompetencji, w tym określenie potrzeb szkoleniowych w najistotniejszych obszarach

* profil celowy: zdefiniowanie dla stanowiska krótko- i długoterminowych celów jako wyznaczników efektywności i rozwoju pracowniczego; podstawa do opracowania najlepszej strategii zarządzania przez cele (MBO)

Zintegrowany opis stanowiska pracy łączy w sobie wszystkie powyższe profile, a tym samym jest źródłem wartościowych informacji służących odpowiedniemu przyporządkowaniu pracowników do stanowisk, optymalizującego ich wydajność oraz wpływającemu na możliwości rozwoju zawodowego.

Do opisu poszczególnych stanowisk pracy możemy wykorzystać gotowe standardy, ale również rozwinąć je w oparciu o specyfikę danej firmy. Jeżeli już posiadają Państwo takie opisy, proponujemy rozwiązania informatyczne usprawniające korzystanie z nich. Dzięki temu można w łatwy sposób modyfikować stare i tworzyć nowe opisy czerpiąc dane z katalogu zadań, definiując cele i zakres odpowiedzialności.

Opisy Stanowisk Pracy

[ 22/12/2005 ]