Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Oświadczenie o gwarancji  płatności     ....................., dnia ................ Adresat:...................................       Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w związku z niniejszym oświadczeniem. Żadne czynności podejmowane przez kogokolwiek i w czyimkolwiek imieniu mające związek z niniejszym oświadczeniem, jak też żadne opóźnienie płatności związanej z tym oświadczeniem nie będzie mieć wpływu na zobowiązanie któregokolwiek z podpisujących to oświadczenie. Podpisujący niniejszym pismem poręczają względem ............................ uregulowanie zobowiązań finansowych z tytułu ....................., w wys. ........................ PLN, o ile dłużnik ............................. nie wykona go w terminie. Niniejsze poręczenie jest bezterminowe.     ...........................................           (podpis i pieczęć)       ..................................................          (podpis i pieczęć)