Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pismo wyjaśniające stan rozliczeń       ......................, dnia...................   Adresat:......................................       Otrzymaliśmy Państwa sprawozdanie dotyczące stanu rozliczenia z dnia ........................., stwierdzające stan rachunku na kwotę ............................ PLN. Z niżej podanych powodów nie zgadzamy się z nadesłanym sprawozdaniem: Nie przyjęliśmy towaru, którego ceną nas się obciąża. Ceny przekraczają uzgodnione kwoty. Dnia ............................ przekazaliśmy na Państwa konto przedpłatę w wys. ........................... PLN Towar otrzymaliśmy w stanie uszkodzonym, jak już pisaliśmy w oświadczeniu z dnia................... Zgodnie z przysługującym nam prawem, towar przygotowany jest do zwrotu. Prosimy o uzgodnienie rozliczeń zgodnie z powyższymi uwagami.     Z poważaniem,   .......................................... (podpis)