Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  Studenci ubiegając się o przyjęcie na studia we Francji, mogą składać swoje aplikacje na dowolną liczbę uczelni. W przypadku, gdy szkoła zdecyduje się na przyjęcie danego studenta, sama się z nim kontaktuje i informuje o dalszym postępowaniu. Francuskie szkolnictwo wyższe podzielone jest na uniwersytety i grandes ecoles, czyli szkoły wyższe.   Język   Studiowanie we Francji bez bardzo dobrej znajomości języka francuskiego jest właściwie  niemożliwe. Na większości uczelni wymagane jest przedłożenie certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości tego języka. W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu, zdaje egzamin z języka na wybranej uczelni.   FORMALNOŚCI   Na większość uczelni językiem wykładowym jest francuski, mało jest wykładów prowadzonych po angielsku. Wyjeżdżając na studia do Francji Polacy nie muszą starać się o wydanie wizy. Po przyjeździe na miejsce muszą natomiast wystąpić o kartę stałego pobytu, która wydawana jest przez komisariaty policji i merostwa. Ubiegając się o miejsce na studiach wyższych we Francji należy do dziekanatu wybranej uczelni złożyć następujący komplet dokumentów:   akt urodzenia, wraz z jego tłumaczeniem na język francuski wykonanym przez tłumacza przysięgłego; certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka francuskiego; uwierzytelnione kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej i dyplom maturalny, wraz z tłumaczeniami; pismo z jakiejkolwiek uczelni wyższej w Polsce, potwierdzające przyjęcie kandydata w poczet studentów; list motywacyjny, objaśniający powody ubiegania się o studia we Francji.      REKRUTACJA   Uniwersytety publiczne we Francji przyjmują studentów bez egzaminów na podstawie świadectw maturalnych, jedynie na wydziały farmaceutyczne i medyczne obowiązują egzaminy. Ze względu na to, że na pierwszy rok przyjmowani się prawie wszyscy chętni, panuje tam bardzo duży tłok, sale wykładowe są przepełnione. Dopiero w trakcie nauki studenci odpadają, bądź sami rezygnują z dalszego kształcenia. Na starszych latach studiów nie ma już tak dużej liczby studentów. Inna sytuacja panuje w grandes ecoles, uczelniach prywatnych, które w dużej mierze kształcą przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, są to szkoły o wysokim prestiżu. Na większości uczelni prywatnych kandydaci zdają egzaminy wstępne, bądź biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Dodatkowo na tego typu uczelniach studenci są zobowiązani do opłaty czesnego. Szkoły prywatne na swoich stronach internetowych podają zazwyczaj zasady, według których  przyjmowani są studenci, terminy egzaminów wstępnych, a także umieszczają formularze niezbędne podczas procesu rekrutacji.    STYPENDIUM   Polscy studenci biegle władający językiem francuskim mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego połączonego z wyjazdem do Francji. W przydzielaniu stypendiów pośredniczy ambasada francuska w Warszawie. Studenci IV i V roku mogą starać się min. o roczne stypendium z dziedziny ekonomii lub zarządzania (termin składania podań upływa każdego roku w marcu), studenci po pierwszym roku studiów mogą uczestniczyć w semestralnym programie TEMPRA (rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku, na wiosnę i jesień). Ambasada ma również ofertę dla studentów V roku piszących prace magisterskie. Mogą oni starać się o przyznanie miesięcznego stypendium we Francji na potrzeby zbierania materiałów do pracy. Każdego roku ze stypendiów rządu francuskiego korzysta około 400 Polaków.Ze stypendiów rządowych mogą korzystać także doktoranci, pracownicy dydaktyczni, nauczyciele. Przyznawaniem stypendiów finansowanych przez rząd francuski zajmuje się wyłącznie ambasada francuska, więcej informacji na ten temat, można znaleźć na jej stronach internetowych (http://www.ambafrance-pl.org/).   Program Socrates/ Erazmus   Do Francji, można także wyjechać w ramach programu Socrates/ Erazmus. Różnice w kosztach utrzymania pokrywane są w ramach stypendium. O ostatecznej wysokości stypendium decyduje uczelnia, która przyjmuje do siebie studenta. Kwota ta nie jest za wysoka, średnio zagraniczni studenci otrzymują 250-350 euro na miesiąc.  PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia   Studia na uczelniach państwowych są właściwie bezpłatne. Na początku opłaca się wpisowe w wysokości około od 140 do 900 euro. Czesne natomiast pobierane jest we wszystkich grandes ecoles, ich wysokość ustalają indywidualnie władze uczelni, waha się ono w granicach od 5 do 10 tysięcy euro. Na uczelniach publicznych kształcących inżynierów i specjalistów trzeba płacić około 600 euro rocznie.   Praca na studiach   Studenci we Francji maja prawo pracować do 20 godzin tygodniowo w ciągu roku akademickiego i na cały etat podczas wakacji, ale pod warunkiem, ze mają wykupione ubezpieczenie. Wiele osób dorabia pracując w barach, restauracjach, jako kucharze, repetytorzy, czy opiekunki do dzieci. Zarobki studentów nie są wysokie i nie umożliwiają pokrycia w całości wydatków związanych z nauką i utrzymaniem. Wynagrodzenie minimalne wynosi 7,19 euro brutto za godzinę pracy, od tej kwoty należy odjąć jeszcze 20% na składki socjalne. Ofert pracy dla studentów, można szukać na stronach: www.cnous.com, www.phosphore.com.    Opieka medyczna   Francja jest krajem, w którym opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Studenci wyjeżdżający na studia powinni wykupić sobie ubezpieczenie.   Koszty utrzymania   Życie we Francji jest dość drogie. Wymagane 430 euro na miesiąc, którego posiadanie musi udokumentować student, nie jest jednak kwotą pozwalającą na swobodne życie. Miesięczne koszty utrzymania wahają się w granicach 550-900 euro. Wydatki, jakie miesięcznie musi ponieść student, w dużej mierze uzależnione są od wysokości czynszu za mieszkanie. Osoby, które chcą studiować w Paryżu muszą liczyć się z wyższymi opłatami mieszkaniowymi i dodatkowo z opłatami za przejazdy komunikacją miejską, bilet miesięczny kosztuje 48 euro. Wielu studentów żywi się na stołówkach akademickich, gdzie za śniadanie trzeba zapłacić do 60 euro, a za obiad około 150 euro. Jedzenie posiłków na mieście jest prawie dwukrotnie droższe (obiad w restauracji około 400 euro).    Mieszkanie   Najtańszą formąmieszkania, zresztą podobnie jak w większości krajów, są akademiki. Miejsca w nich przyznawane są przez regionalne biuro ds. studenckich (CROUS) na podstawie kryteriów socjalnych, jednakże jako pierwsi miejsce w akademiku otrzymują stypendyści rządu francuskiego. Miesięczny koszt miejsca w akademiku to około 120 - 300 euro. Najtrudniej dostać jest miejsce w paryskich akademikach, gdzie na ponad 300 tysięcy studentów jest tylko 2 tysiące miejsc. Z tego też powodu, obcokrajowcy raczej nie mają co liczyć na przyznanie im akademika. We Francji działają także prywatne akademiki, w których dużo łatwiej jest znaleźć miejsce, jednak ceny są dużo wyższe. Za jednoosobowy pokój w Paryżu trzeba zapłacić około 550- 700 euro miesięcznie, w mniejszych miasteczkach jest niewiele taniej,  450 - 700 euro za miesiąc. Plusem prywatnych akademików są różne udogodnienia, np. sale telewizyjne, kafejki czy pralnie. Studenci mogą również wynajmować mieszkania, miesięczny koszt w Paryżu to około 15 euro za metr kwadratowy, na prowincji jest oczywiście taniej. Podpisując umowę wynajmu mieszkania student musi udokumentować, że go na to stać, czyli musi przedstawić zaświadczenie, że posiada środki finansowe odpowiadające co najmniej trzem miesięcznym czynszom, a także wpłacić dwumiesięczną kaucję. Dodatkowo student, który chce wynająć mieszkanie musi przedstawić gwarancję, wystawioną przez francuskiego obywatela, który zapewni, że w razie długów pokryje wszystkie koszty.  CIEKAWE LINKI I ADRESY   Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Francji   HEC (Hautes Edutes Commerciales) w Paryżu - to jedna z najbardziej prestiżowych i elitarnych szkół wyższych we Francji Uniwersytet w MontpellierInstitut d'Etudes Politiques de Paris Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ESCP-EAP European School of Management