Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Blisko 8-tysięczna rzesza żaków do końca niedowierzała pogłoskom o postanowieniach władz akademickich dotyczących budżetu uczelni. Nawet najwięksi pesymiści nie podejrzewali, że kwota stypendium naukowego może być niższa aż o 140 zł. w stosunku do ubiegłego roku! Dlaczego aż tak bardzo obniżono kwoty stypendiów? Już w lutym ubiegłego roku wiadomo było, że tegoroczne zasady przyznawania stypendiów naukowych teoretycznie się nie zmienią. Podejrzewano jedynie obniżenie kwoty przeznaczonej na wypłaty dla studentów. Ustalenie nowego regulaminu przyznawania świadczeń sprawiało kłopot władzom uczelni już od dawna. Proponowano wiele rozwiązań tego problemu, lecz żadna z propozycji nie zaowocowała konsensusem pomiędzy żakami a władzami uczelni. Konsekwencją tych burzliwych, ale bezowocnych pertraktacji jest niezmienne obowiązywanie poprzednich reguł przydzielania finansów. Zarówno dziekani jak i studenci postanowili pozostawić te same progi kwalifikujące do otrzymania pieniędzy. Na niektórych wydziałach średnią ocen uprawniającą do pobierania comiesięcznego stypendium jest już 4,0. Co zatem spowodowało tak drastyczne cięcia kwot stypendiów? Przede wszystkim wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niedopasowanie do niej regulaminu przyznawania stypendiów. Zgodnie z postanowieniem nowego prawa, Uniwersytet jest zmuszony do innego niż dotychczas podziału funduszy przeznaczanych na stypendia socjalne i naukowe. Obecnie finanse przeznaczone na wypłaty za osiągnięcia naukowe oraz na pomoc dla najuboższych muszą być względem siebie równe. Wcześniej stosunek rozparcelowanych pieniędzy wynosił 70% do 30% na korzyść stypendiów naukowych. Ponadto na wysokość wypłacanych kwot wpłynął fakt otrzymania przez uczelnię znacznie niższych dotacji państwowych. Zmniejszyły się one aż o 2 miliony zł. Do studentów uprawnionych do pobierania stypendiów naukowych dołączyli również żacy studiów zaocznych i wieczorowych. W efekcie pieniędzy przeznaczonych dla studentów jest znacznie mniej, a uprawnionych do ich pobierania coraz więcej. Miesięczne stypendium to mniej niż połowa kwoty pobieranej za akademik! Najmniej pieniędzy otrzymali żacy, uczący się na Wydziale Informatyki i Astronomii. Ich miesięczne stypendium, które otrzymają za średnią 4,0 wynosi jedynie 90 zł.! Często najwyższą możliwą do osiągnięcia stawką jest kwota wysokości 230 zł. Zestawienie tych pieniędzy z wysokością opłat za akademik,(które ponownie wzrosły w tym roku i wynoszą ok. 320 ? 350 zł) pozbawia wielu studentów resztek optymizmu. Dla żaków otrzymane pieniądze starczą często jedynie na zakup niezbędnej książki lub kilku obiadów w stołówce. Czy jest szansa na zmianę? Niestety najprawdopodobniej na zmianę tego stanu rzeczy, można liczyć dopiero od następnego roku akademickiego. Obecnie władze uczelni rozpoczęły dyskusje nad przekształceniem dotychczasowego regulaminu przyznawania stypendiów. Proces ten jednak będzie długotrwały i żmudny. Najpierw muszą nastąpić rozmowy negocjujące nowe warunki finansowe z każdym z wydziałów. Następnie projekt nowego regulaminu musi być skonsultowany z radcami prawnymi. By ostatecznie obowiązywał, musi zatwierdzić go również Senat. Patrząc jednak realnie na możliwości finansowe uczelni, raczej nikłe są szanse na poprawę losu studenta. Dotacje ze skarbu państwa raczej do następnego roku nie wzrosną. Wzrośnie natomiast rzesza studentów uprawnionych do pobierania świadczeń z ciągle kurczącej się puli pieniędzy. W roku akademickim 2006/07 stypendia naukowe przyznawane będą także doktorantom oraz studentom pierwszego roku magisterskich studiów uzupełniających.