Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rząd Węgier nie wprowadził okresów przejściowych, każdy może starać się o pracę na takich samych zasadach, co obywatele węgierscy. Bezrobocie na Węgrzech jest dość niskie, zaledwie 6-7 %. FORMALNOŚCI Pozwolenie na pracę Pozwolenie na pobyt KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Kto ma szansę na pracę na Węgrzech? Jak szukać pracy na Węgrzech? WARUNKI PRACY Godziny pracy Wynagrodzenie Podatek Rodzaje umów SYSTEM URLOPOWY Urlop wypoczynkowy Urlop chorobowy Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Dni ustawowo wolne od pracy SYSTEM UBEZPIECZENIOWY Ubezpieczenie zdrowotne System emerytalny WARUNKI ŻYCIA Orientacyjne ceny Opieka medyczna PRZYDATNE ADRESY Ciekawe linki Ambasady i konsulatyFORMALNOŚCI Pozwolenie na pracę Na Węgrzech, podobnie jak w innych nowo przystępujących od UE krajach, nie wprowadzono ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla Polaków, zatem nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na pracę Pozwolenie na pobyt Obcokrajowcy przebywający na Węgrzech podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Jeżeli ich pobyt przekracza trzy miesiące, muszą wystąpić do właściwego urzędu o wydanie zezwolenia na pobyt i karty pobytu. O wydanie zezwolenia na pobyt można się starać w Centrum Regionalnym Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa. Chcąc uzyskać zezwolenie należy wypełnić kwestionariusz osobowy, przedstawić poświadczenie zabezpieczenia finansowego na utrzymanie, poświadczenie ubezpieczenia medycznego oraz w przypadku osób podejmujących pracę - kopię umowy o pracę. Obcokrajowiec musi posiadać paszport lub dowód osobisty. Zezwolenia na pobyt i karty pobytu wydawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia. Osoby ubiegające się o kartę pobytu na podstawie umowy o pracę, otrzymują kartę z pozwoleniem na pobyt odpowiadającym czasowi trwania umowy. KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Kto ma szansę na pracę na Węgrzech? Na Węgrzech jest stosunkowo niski poziom bezrobocia, około 5,5%, dzięki czemu rząd i pracodawcy węgierscy są otwarci na zagranicznych pracowników i nie boja się ich zatrudniać. Szansę na zatrudnienie na Węgrzech mają głównie pracownicy fizyczni, przy budowach, w przemyśle przetwórczym oraz w handlu. W tym kraju brakuje również pracowników w służbie zdrowia, głównie pielęgniarek, węgierski personel medyczny ma często dość niskie kwalifikacje, przez co zapotrzebowanie na pracowników w tej branży wzrasta. Pracę mogą także znaleźć specjaliści na różnych stanowiskach w branży IT, technologicznej oraz w finansach. Jak szukać pracy na Węgrzech? Szukanie pracy na Węgrzech najlepiej rozpocząć korzystając ze stron EURES-u i Urzędów Pracy, jednak ofert pracy z tego kraju nie będzie z pewnością zbyt wiele. Nie jest to bowiem popularny kraj dla zagranicznych pracowników. Dodatkowo w poszukiwaniu pracy może pomóc oferta portali rekrutacyjnych z czterech państw, (Polska - pracuj.pl, Czechy - jobs.cz, Słowacja - profesia.sk, Węgry - profession.hu) które utworzyły wspólny portal z ogłoszeniami o pracę - ONREA (On-Line Recruitment Alliance). Najłatwiej o znalezienie pracy jest w centralnej części Węgier, a także w centralnej i zachodniej Transdanubii. W tych rejonach poziom bezrobocia jest dużo niższy niż w pozostałej części kraju i rynek pracy jest otwarty na nowych pracowników.WARUNKI PRACY Godziny pracy Na Węgrzech obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy.Tydzień pracy trwa 40 godzin. Dzień pracy nie może przekroczyć 12 godzin, a łączny tygodniowy czas pracy - 60 godzin. Osobom pracującym przez więcej niż 6 godzin należy się 20 minutowa przerwa po 3 godzinach pracy. W ciągu doby pracownik jest uprawniony do 11- godzinnego nieprzerwanego wypoczynku. Układy zbiorowe mogą skrócić ten czas do najwyżej 8 godzin.Osoby pracujące mają prawo do dwudniowego wypoczynku w ciągu tygodnia. Jednym z dni wolnych od pracy powinna być niedziela Czas pracy może ulec skróceniu, jeżeli pracownik pracuje w szkodliwych, bądź niebezpiecznych dla zdrowia warunkach. Jednakże prawo nie reguluje dolnych limitów skracania czasu pracy. Zarobki * Minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 53 000 HUF (ok.970 zł) Zarobki na Węgrzech nie należą do szczególnie wysokich. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 85 675 forintów, czyli niecałe 1600 złotych. Stawki wynagrodzenia brutto dla nauczycieli mianowanych wynoszą około 80 tysięcy forintów (1462 złoty), urzędnik średniego szczebla zarabia do 200 tysięcy forintów - 3655 złotych. Poza podstawową pensją, pracownikowi przysługuje: * wzrost podstawowej pensji o 15% za pracę w nocy, * dodatek do pensji za pracę na zmiany (15% za pracę popołudniami oraz 30% za pracę w nocy), * nadgodziny w wysokości 150% pensji podstawowej, * dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy (50% więcej za pracę wykonywaną w zwykłym dniu wolnym od pracy oraz 100% więcej za pracę wykonywaną w czasie świąt państwowych), * dodatek w wysokości 25% pensji podstawowej w zamian za zastępstwo. Podatki Na Węgrzech podatek dochodowy ma trzy progi w zależności od wysokości rocznego dochodu. Do kwoty 3 251 euro rocznie odprowadzany jest podatek w wysokości 18%, do kwoty 6 096 euro - 26% podatku oraz powyżej tej kwoty 38%. Od wynagrodzenia odprowadzany jest podatek oraz potrącenia na składki ubezpieczeniowe (29% z czego 18% na świadczenia emerytalne i 11% na świadczenia zdrowotne).Rodzaje umów * Umowa o pracę Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej i powinna regulować następujące kwestie: ? miejsce wykonywania pracy, ? nazwę stanowiska zajmowanego przez pracownika lub zakres obowiązków, ? wysokość wynagrodzenia. Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy, jeśli zostanie zatrudniony również przez innego pracodawcę. Okres próbny wynosi 30 dni. Niektóre układy zbiorowe dopuszczają możliwość 3-miesięcznego okresu próbnego. Umowa na czas określony nie może przekraczać 5 lat. Jeśli pracownik pracuje przynajmniej 1 dzień dłużej niż przewidziano to w umowie, umowa na czas określony automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. * Umowa o pracę wykonywaną w domu Umowa o pracę wykonywaną w domu może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Umowa taka powinna zostać zawarta na wykonanie takich obowiązków, ażeby pracownikowi przysługiwało co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. * Ustanie stosunku pracy Wypowiedzenie umowy o pracę musi posiadać formę pisemną. Pracownik składający rezygnację musi zachować co najmniej 30 dniowy i co najwyżej roczny okres wypowiedzenia. W czasie trwania umowy na okres próbny, obie strony mogą wypowiedzieć umowę z efektem natychmiastowym bez podania przyczyny URLOPY Urlop wypoczynkowy  Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: * 20 dni, jeśli pracownik nie ukończył 25 lat, * 21 dni, jeśli pracownik ukończył 25 roku życia, * dodatkowy dzień wolny od pracy co trzy lata, jeśli pracownik jest w wieku do 31 lat, * dodatkowy dzień wolny od pracy co dwa lata, jeśli pracownik jest w wieku do 45 lat, * 30 dni, jeśli pracownik ukończył 45 rok życia. * Pracownikowi, który nie ukończył 18 lat, przysługuje dodatkowe 5 dni wolnych od pracy. Termin urlopu wyznacza pracodawca. Jednakże pracownik ma prawo do wykorzystania 1 części urlopu wg własnego uznania. W takiej sytuacji musi on poinformować swojego pracodawcę na 15 dni wcześniej. Urlop chorobowy Pracownikom, którzy przepracowali rok kalendarzowy przysługuje 15 urlopu chorobowego w roku. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje dopiero od 16-ego dnia choroby. Urlop macierzyński Kobiety uprawnione są do płatnych 27 tygodni wolnych od pracy z powodu narodzin dziecka. Kobieta powinna opuścić miejsce pracy na 4 tygodnie przed planowaną datę porodu. Urlop wychowawczy Pracownik jest uprawniony do bezpłatnego urlopu wychowawczego:* jeżeli dziecko nie ukończyło 3 roku życia, * jeżeli dziecko jest poważnie chore i nie ukończyło 12 roku życia. Rodzicom przysługują dodatkowe 2 dni urlopu w roku, jeśli posiadają dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia, 4 dni jeśli posiadają dwoje dzieci oraz 7 dni, jeśli posiadają więcej niż dwoje dzieci. Dni ustawowo wolne od pracy * 1 stycznia - Nowy Rok * 15 marca - Święto Narodowe * 1 maja - Dzień Pracy * 20 sierpnia - Święto króla Stefana * 23 października - Święto Republiki * 1 listopad - dzień zmarłych * 25-26 grudzień - Boże Narodzenie * Wielkanoc i Zielone Świątki (święta ruchome)SYSTEM UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenie zdrowotne Można korzystać ze świadczeń placówek, które mają umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (Országos Egészségbiztositási Pénztár, OEP). Placówki te oznaczone są tablicą z napisem "OEP". Należy przedstawić lekarzowi Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania, lecz w nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Opłaty za świadczenia zdrowotnePorady lekarskie są udzielane z reguły nieodpłatnie. Jednakże, gdy nie udasz się do lekarza bez wymaganego skierowania lub wybierzesz innego specjalistę niż ten, do którego skierował Cię lekarz ogólny, będziesz musiał ponieść opłaty. Również leczenie szpitalne jest co do zasady bezpłatne, z wyjątkiem dodatkowych usług, takich jak wyższy standard zakwaterowania czy wyżywienia. Niektóre zabiegi stomatologiczne są wykonywane nieodpłatnie, lecz za protezy i aparaty ortodontyczne naliczana jest opłata. Szerszy zakres świadczeń z zakresu stomatologii przysługuje dzieciom do 18 roku życia i osobom uczącym się, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia. Niektóre lekarstwa są nieodpłatne, za inne zapłacisz pełną cenę, ze zniżką 50%, 70%, 90% lub opłatę ryczałtową. Recepty Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego. Leczenie prywatne Nie przysługuje zwrot kosztów leczenia prywatnego. Warto jednak zachować oryginały szczegółowych rachunków i recept oraz inne dokumenty związane z leczeniem, (np. karta wypisu ze szpitala). Dokumenty te mogą się przydać do ubiegania się o zwrotu ewentualnych kosztów z prywatnego ubezpieczenia Więcej informacji udzielają lokalne oddziały OEP - Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar.(Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego) System emerytalny Na Węgrzech Wiek emerytalny to min. 62 lata, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. System emerytalny na Węgrzech jest złożony z trzech filarów:* Pierwszy filar - publiczny i obowiązkowy jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla bieżących wypłat emerytur. Indeksacja świadczeń emerytalnych odbywa się częściowo w oparciu o wysokość płac, a częściowo w oparciu o wzrost cen. * Drugi filar - prywatny i obowiązkowy - to świadczenia emerytalne, bazujące na całkowicie kapitałowym systemie finansowania. Ubezpieczeni opłacają składki, które są lokowane na indywidualnych kontach prowadzonych i zarządzanych przez prywatne fundusze emerytalne. Są one nadzorowane przez państwo. * Trzeci filar ma charakter dobrowolny; każdy ubezpieczony posiada odrębny rachunek, na który są odprowadzane składki; wypłata jest dokonywana w formie jednorazowej lub w rocznych ratach.WARUNKI ŻYCIA Orientacyjne ceny żywności, wynajmu mieszkań, itp... Poziom cen na Węgrzech jest bardzo zbliżony do Polskich warunków. Średni koszt wynajęcia kawalerki, bez opłat, w Budapeszcie wynosi około 33 - 44 tysięcy forintów (600 - 800 zł) Przykładowe ceny produktów spożywczych na Węgrzech: * litr mleka 150 forintów (ok.2 zł);* chleb 150 - 200 forintów (2,5 - 3,5zł);* średnia pizza w lokalu około 600 forintów (15 zł);* litr benzyny 254 forinty (4,5 zł). Opieka medyczna Opieka medyczna na Węgrzech nie jest najlepiej rozwinięta, brakuje tam bowiem personelu medycznego. Zdarzają się przypadki, że na wizytę u lekarza internisty trzeba czekać nawet rok od zarejestrowania. Za pobyt w szpitalu nie pobiera się opłat.