Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rząd duński w obawie przed zjawiskiem dumpingu socjalnego wprowadza ograniczenia dla obywateli z krajów nowoprzyjętych w dostępie do rynku pracy. Wobec pracowników zatrudnianych do prac sezonowych stawiany jest nowy wymóg, posiadanie pozwolenia na pobyt i pracę w Danii. Wcześniej załatwianie tych formalności nie było wymagane. Pracownicy zatrudniani na stałe muszą posiadać, oprócz pozwolenia na pracę i pobyt w Danii, europejski formularz E 101, który potwierdza fakt zwolnienia z zakładu pracy w kraju zamieszkania i oddelegowanie do pracy za granicą. Formularz potwierdza również posiadanie ubezpieczenia społecznego w ojczyźnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy duńskim ministrem pracy a pięcioma partiami reprezentującymi znaczną większość parlamentarną obcokrajowcy z krajów przyjętych do UE w maju 2004 roku mają pracować na takich samych warunkach socjalnych i płacowych, jak Duńczycy. Jednak do tej pory wykryto około 30 przypadków, w których duńscy pracodawcy (głównie z branży budowlanej) sprowadzali nielegalnie pracowników z Europy Wschodniej, bądź tworzyli fikcyjne firmy, w celu obejścia duńskich regulacji dotyczących zatrudniania. Od maja 2004 roku do końca stycznia br., duński Urząd ds. Obcokrajowców wydał 1438 pozwoleń na pracę dla obcokrajowców z krajów Europy Wschodniej, w tym 562 dla Polaków.