Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Szwajcaria należy do grupy najbogatszych państw świata. Niski poziom bezrobocia i prężna gospodarka dają nadzieję na stosunkowo łatwe znalezienie pracy. Niestety państwo prowadzi restrykcyjną politykę zatrudnieniową wobec cudzoziemców, co powoduje małe zainteresowanie Polaków pracą w tym kraju. FORMALNOŚCI Pozwolenie na pracę Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Wiza KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Gdzie można znaleźć pracę w Szwajcarii? Praca sezonowa w Szwajcarii Staż zawodowy i praktyka w Szwajcarii WARUNKI PRACY Godziny pracy Zarobki Podatek SYSTEM URLOPOWY Urlop wypoczynkowy Dni ustawowo wolne od pracy SYSTEM UBEZPIECZENIOWY Ubezpieczenie zdrowotne System emerytalny WARUNKI ŻYCIA Orientacyjne ceny Opieka medyczna PRZYDATNE ADRESY Ambasady i konsulatyFORMALNOŚCI Wymagane jest oficjalne pozwolenie, mimo nowej umowy dwustronnej z Unią Europejską w sprawie swobodnego przemieszczania się ludności. Także pracodawca szwajcarski musi spełnić szereg warunków, a limit zezwoleń udzielanych obcokrajowcom jest stosunkowo niewielki. W 2004 roku 900 osób dostało stałe pozwolenie na pracę. Liczba ta będzie jednak szacunkowo rosła do 3 tysięcy w 2010 roku. Pozwolenie na pracę O zezwolenie na zatrudnienie w Szwajcarii można starać się tylko w kraju rodzinnym. Po samodzielnym znalezieniu pracodawcy należy złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie. Do wniosku tego dołączyć trzeba następujące dokumenty: * 3 kopie umowy o pracę, * 3 fotografie, * 3 formularze wizowe (w językach: niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim). Niestety limit na zatrudnienie cudzoziemców w dużej części jest wykorzystywany na pozwolenia dla pracowników międzynarodowych koncernów mających siedzibę w Szwajcarii. Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Trudności z uzyskaniem pozwolenia na zatrudnienie mają także osoby prowadzące działalność gospodarczą w Szwajcarii. Muszą spełnić wiele wymogów, aby w ramach kontyngentu uzyskać pozwolenie na pracę. Wobec tych kandydatów stosowany jest także tzw. test rynku pracy i kontroli warunków zatrudnienia, polegający na sprawdzaniu czy na oferowane miejsce pracy nie ma szwajcarskiego kandydata a następnie, czy umowa o pracę jest zgodna ze szwajcarskimi przepisami, tj. czy wynagrodzenie nie jest określone na zbyt niskim poziomie. Wiza Wydawana jest po otrzymaniu zezwolenia z Biura Federalnego dla Obcokrajowców z Berna. Na rozpatrzenie wniosku czeka się ok. 2 miesięcy, opłata wynosi 120 zł.KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Gdzie można znaleźć pracę w Szwajcarii? Najłatwiej o pracę w ośrodkach narciarskich. Warunkiem jest oczywiście znajomość języka, więcej informacji zdobędziesz w artykule: Praca sezonowa w alpejskich kurortach. W październiku w regionie Vaud i Wallis poszukiwane są osoby do pracy przy winobraniu. Dobrymi sektorami dla obcokrajowców szukających pracy w tym są również: reklama i marketing, gastronomia, hotelarstwo oraz bankowość inwestycyjna Praca sezonowa w Szwajcarii Po wejściu Polski do UE pojawiła się szansa na pracę sezonową w tym kraju. Szwajcaria zobowiązała się co roku wydawać dziesięć razy więcej pozwoleń Staż i praktyka zawodowa w Szwajcarii Na mocy umowy podpisanej między Polską i Szwajcaria 11 czerwca 1993r. nasi rodacy mogą wyjeżdżać do Szwajcarii w charakterze praktykantów, stażystów. Umowa dotyczy wyjazdów pracowników, którzy podejmują pracę w Szwajcarii w wyuczonym zawodzie, na określony czas, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia znajomości języka. Staż trwa 12 miesięcy i może być przedłużony do 18 miesięcy. Roczny limit praktykantów to 150 osób. Kandydat sam wyszukuje pracodawcę w kraju partnerskim, następnie składa wymagane dokumenty w wojewódzkim urzędzie pracy (właściwym dla miejsca zamieszkania). Wykluczone jest natomiast występowanie oraz otrzymanie zezwolenia na pracę na terytorium Szwajcarii. Wojewódzkie urzędy pracy po weryfikacji dokumentów przesyłają je do Departamentu Współpracy z Zagranicą MPiPS, skąd po zarejestrowaniu przekazywane są do Federalnego Urzędu ds. Cudzoziemców w Bernie. Urząd ten sprawdza zgodność dokumentów kandydata z umową oraz kontaktuje się z pracodawcą szwajcarskim w celu weryfikacji warunków pracy i płacy oraz przygotowanego przez pracodawcę programu doskonalenia zawodowego dla przyszłego stażysty. Niekiedy zdarzają się przypadki, iż kandydaci nie otrzymywali zezwolenia, gdyż pracodawca nie przedstawiał urzędowi szwajcarskiemu (IMES) odpowiedniego programu szkolenia. Urząd ten wydaje zgodę na zatrudnienie, która przekazywana jest osobie zainteresowanej. Zgoda na pracę w Szwajcarii stanowi podstawę do otrzymania wizy z prawem pracy. Kryteria jakie muszą spełniać stażyści: * Wiek od 18 do 30 lat;* Odpowiednie wykształcenie - co najmniej ukończona szkoła zawodowa;* Znajomość języka w stopniu umożliwiającym wykonywanie pracy (w zależności od regionu: niemiecki, francuski, włoski). Staże zawodowe można zdobyć w takich branżach jak: gastronomia, budownictwo, służba zdrowia, inżynieria, informatyka, elektryka.WARUNKI PRACY Godziny pracy Tygodniowy czas pracy w Szwajcarii wynosi 45 godzin. Za nadgodziny pracownicy mają płacone do 125% stawki podstawowej bądź otrzymują dodatkowe dni wolnego. W Szwajcarii w ciągu dnia pracy obowiązuje półtoragodzinna przerwa obiadowa. Biura i firmy otwarte są najczęściej od 8 do 12 i potem od 13:30 do 17. Większość sklepów otwarta jest od 8 do 18:30 z przerwą obiadową w ciągu dnia. Zarobki Zarobki w Szwajcarii należą do jednych z najwyższych w Europie. Wysokość wynagrodzeń zamyka się w przedziale od ok. 24000 do 35000 euro rocznie. Najwyższe zarobki w Szwajcarii dotyczą branży przemysłowej. Podatek Szwajcarski system podatkowy jest mocno rozbudowany. Podatek dochodowy ma charakter progresywny, jest w nim 10 stawek podatkowych.  SYSTEM URLOPOWY W Szwajcarii obowiązuje cały szereg różnych rodzajów urlopu gwarantowanych z mocy ustawy lub na podstawie zbiorowych umów pracy mających stworzyć zatrudnionym przyjemniejsze ramy funkcjonowania w świecie pracy. Zatrudnionym i uczącym się zawodu w wieku poniżej 30 lat, angażującym się nieodpłatnie na rzecz młodzieży, przysługuje raz w roku w ramach urlopu młodzieżowego pięć dodatkowych dni wolnych od pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany przyznać swoim pracownikom dni i godziny zwyczajowo wolne od pracy, np. na okoliczność ślubu, urodzin dziecka/dzieci, zgonu bliskich krewnych lub znajomych lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Urlop wypoczynkowy  Minimalny, ustalony ustawowo czas urlopu wynosi: * 4 tygodnie w skali roku dla pracowników oraz praktykantów uczących się zawodu powyżej 20-go roku życia; * 5 tygodni dla pracowników oraz praktykantów uczących się zawodu poniżej 20-go roku życia. Taki minimalny czas trwania urlopu może być zwiększony na mocy zawartej umowy albo na skutek porozumień pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Zbiorowe umowy pracy przewidują często dłuższe urlopy, przede wszystkim dla pracowników, którzy mają długi staż pracy lub/i osiągnęli określony wiek. Z drugiej strony czas trwania urlopu może zostać obniżony, jeżeli dana osoba nie pracowała przez długi okres czasu,(np. w wyniku przewlekłej choroby uniemożliwiającej jej świadczenie pracy i zmuszającej do wzięcia długiego bezpłatnego urlopu). Dni ustawowo wolne od pracy Dni wolne od pracy przypadają na oficjalne święta państwowe i kościelne: * Nowy Rok - 1 stycznia * Wielki Piątek, niedziela i poniedziałek wielkanocny * Wniebowstąpienie - 40 dni po Wielkanocy * Zielone Świątki (niedziela i poniedziałek) - 7 tygodni po Wielkanocy * Święto Konfederacji - 1 sierpnia * Boże Narodzenie - 25 grudnia * Dzień św. Szczepana - 26 grudnia  WARUNKI ŻYCIA Opieka medyczna Opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Badani lekarskie i leczenie, to niemały wydatek. Przeciętna cena pobytu dobowego w szpitalu wynosi około 700 CHF. Wizyta lekarska to przeciętny koszt od 100 do kilkuset CHF.PRZYDATNE ADRESY I LINKI: Ambasady i konsulaty: Ambasada RP w BernieElfenstraße 20a, 3000 Bern 15tel. (00-4131) 3580202fax: (00-4131) 3580216e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona www: www.pol-amb.ch   Wydział Konsularny adres: j.w.tel. (00-4131) 3580212, 3580208fax. (00-4131) 3580221   Wydział Ekonomiczno - HandlowyElfenstr. 9, 3000 Bern 15Tel. (00-4131) 3508282Fax. (004131) 3513457e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie15 chemin de l´Ancienne Route,1218 Grand-Saconnex, Genévetel. (0-04122) 710 97 97fax. (0-04122) 710 97 99strona www: www.itu.int/missions/Poland e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Przeczytaj też: Praca w Szwajcarii dla Polaków